Address: 1700 Naoma Dr. SW, Cedar Rapids, IA 52404
Email: eContact @ iowahindutemple.org

 • Sundar Munagala (BOT Chair)
 • Subu Nagarajan (BOT Vice-Chair)
 • Ajay Anand
 • Ashok Chawla
 • Anuradha Ambati
 • Birendra Bahadur
 • Bharat Jenigiri
 • Chandrasekhar Mahadevan
 • Gangadhar Rao Vemuganti
 • Guna D Gunasekar
 • Janardhan (Jay) Jonnagadla
 • Jayanth Gadde
 • K.A. Nanjappa
 • Krishnakumar Iyer
 • Laxmikanth Chokaady
 • Mohit Chawla
 • Padmanabha Puthige
 • Praveen Gadkari
 • Praveen Patel
 • Paramesh Ramadugu
 • Padmini Vaddadi
 • Raj Aggarwal
 • Raj Inani
 • Sai Kalyanaraman
 • Sailesh Harwani
 • Salaish Sarin
 • Sathishkumar Chinnakonda
 • Satish Khera
 • Sirisha Kota
 • Sitaram Reddi Kambam
 • Subramaniyan Nagarajan
 • Sujatha Krishnaswamy
 • Sundar Munugala
 • Sunita Vemuganti
 • Suresh Aggarwal
 • Suresh Kavula
 • Sivarama Gopalam
 • Urmil Aggarwal
 • Urmila Srivastav
 • Venkata Varanasi Nagavalli (Valli)
 • Vamsi Nellutla
 • Ved Tiwari
 • Vidyasagar Nallu

Temple Hours

Weekday :

10:00AM-12:30PM & 5:30PM-8PM.

Thursday, closed unless specified in Calendar.

Weekend : :

9:30AM-1PM & 5:30PM-8PM. Saturday Suprabatham : 9:30AM.

Temple Address

1700 Naoma Drive SW, Cedar Rapids , IA, 52404
P.O.BOX 10573 CEDAR RAPIDS, IA 52410

Email: econtact@iowahindutemple dot org

Phone: (319)-396-3196